Bistand til bokprosjekt – Politiets transportmidler

Politiets Pensjonistforbund har fått en anmodning om bistand til bokprosjektet «Politiets Transportmidler»                                                                                                              Prosjektet har nå kommet et skritt videre i det styret i Norsk Politihistorisk Selskap (NPHS)
v/nestformann Vidar Refvik har gitt meg (Magnar Skaret) i oppdrag å skrive en bok om «Politiets
transportmidler». Håper dere kan ta inn en omtale av bokprosjektet på hjemmesiden, og i
neste nummer av Politipensjonisten.

Dette bistår vi gjerne med og sender oppfordringen videre til våre pensjonister.

Se vedlagte brev