Bistand til utredning/oppsøk Norge

BISTAND UTREDNING/OPPSØK NORGE

Bjarøy AS er Norges ledende leverandør innen praktisk håndtering av utsatte engasjement og konkursbo. Vi har 40 års erfaring med å sikre og realisere verdier i Norge og utlandet.

I tillegg har vi inkassobevilling fra Finanstilsynet, og vi utfører bl.a  oppsøks-oppdrag mot skyldnere for inkassobyråer og banker.

Grunnet økende oppdrags-mengde søker vi nå etter personer som kan være en del av vårt «stand-by nettverk» rundt omkring i Norges land.

Vi er godt dekket mellom Oslo og Vestfold, men søker personer som bor i områdene rundt Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Bergen, Ålesund, Molde, Trondheim, samt nord i landet som Bodø og Tromsø.

Hyppigheten på oppdragene vil variere, og honorar vil bli betalt ved at oppdragstaker fakturerer Bjarøy AS iht inngått avtale etter utført oppdrag. Oppdragstaker må derfor inneha enten et enkeltmannsforetak eller AS.

Oppsøksvirksomhet mot private skyldnere er svært sensitivt og strengt regulert. Vi er derfor på jakt etter personer som er svært godt egnet for denne typen oppdrag. Vi finner det naturlig å kontakte tidligere politifolk for å undersøke om det kan være noen hos dere som ønsker å være tilknyttet vårt nettverk.

Dersom dere kunne sendt vår forespørsel videre til deres medlemmer ville vi satt stort pris på dette.

Medlemmer hos dere som kunne være interessert bes kontakte undertegnede på mail, og det er da fint hvis de legger ved en kort beskrivelse av seg selv samt eventuelt en CV.

Dere finner oss her: http://bjaroy.no