Bjørn Egeli gjenvalgt som leder i Politiets Pensjonistforbund

Bjørn Egeli, Kristiansand, ble gjenvalgt som ny leder av Politiets Pensjonistforbund (PPF) under Landsmøtet 19.-21. oktober som ble gjennomført på Sundvollen. 61 delegater fras forbundets lag- og foreninger var samlet til tre aktive dager i PPF regi hvor det ble tatt stilling til flere viktige saker som i tur og orden vil bli presentert både på PPFs nettsider og i magasinet Politipensjonisten som kommer i alle medlemmenes postkasser i slutten av november.

Under valgene fikk forbundsstyret følgende sammensetning:

Leder: Bjørn Egeli, Kristiansand

Nestleder: Martha Kalland, Trøndelag

Sekretær: Magne Rustad, Ringerike

Kasserer: Per Kåre Strand, Trøndelag

Styremedlem: Kjell Fagerlid, Asker og Bærum

Styremedlem: Egil Haaland, Bergen/Hordaland

Styremedlem: Tone Aspheim, Oslo

Varamedlem: Tom Søreide, Asker & Bærum

Varamedlem: Kåre Hauge, Rogaland

PPFs nyvalgte Forbundsstyre – f.v. bak: Tom Søreide, Kjell Fagerlid, Egil Haaland, Kåre Hauge. Foran f.v.: Per Kåre Strand, Magne Rustad, Bjørn Egeli, Martha Kalland og Tone Aspheim.