Bli med foran Stortinget 7. juni, kl. 12.00 – det gjelder pensjonen!

Forbundsleder Bjørn Egeli og forbundsstyret i PPF oppfordrer alle PPFs medlemmer som kan å møte opp foran Stortinget 7. juni kl. 12.00, for å vise Stortinget og regjeringen at vi står sammen og er utålmodige. Vis at du bryr deg og at pensjonister også kan si ifra! – Uten våre medlemmer – deg og meg, lykkes vi ikke, sier Bjørn Egeli.

Statens tilbud i trygdeoppgjøret viser en manglende forståelse for alders- og uførepensjonisters situasjon. Alderspensjoner underreguleres i forhold til lønningene. Men de som lever av pensjon får i beste fall 2/3 av den lønnen de hadde som yrkesaktive. Og de har de samme utgiftene som alle andre.

Vi krever derfor at pensjonene reguleres om lag som lønningene – det må bli slutt på underreguleringen! – understreker Bjørn Egeli.

Vi lever i et fritt og demokratisk land hvor alle kan si og mene hva de vil, og at PPFs medlemmer deltar i denne fredelige demonstrasjonen er et viktig signal til de bestemmende myndigheter.

Uten at vi viser oss og lar vår stemme høre, får vi ikke ting noen verdens ting, sier Egeli. – Derfor: møt opp, vi din interesse og bli en del av det store fellesskapet. – Sammen er vi sterke!

Se link fra Pensjonistforbundet – https://www.pensjonistforbundet.no/markering-7-juni

– Bli med foran Stortinget 7. juni, oppfordrer forbundsleder Bjørn Egeli på vegne av
forbundsstyret i Politiets Pensjonistforbund.