«Bo trygt hjemme»

Tirsdag 19.9 arrangerte Pensjonistforbundets sentrale helseutvalg en nasjonal helsekonferanse. SAKO-organisasjonene var invitert, og fra PPF møtte jeg som nestleder. Bjørn Egeli deltok som 2. nestleder i Pensjonistforbundet.

Regjeringens nye eldrereform, «Bo trygt hjemme», som forventes vedtatt senere i år, var tema på helsekonferansen. 

En av de flotte tingene med å bo i Norge er at vi blir stadig flere eldre, og de aller, aller fleste går gjennom livet uten å ha behov for døgnbasert helsetjeneste. Likevel vil denne reformen, til liks med tidligere reform (Leve hele livet), ha stor betydning for hvordan helsetjenester blir gjennomført i årene fremover.  

Det er en utfordring at fleste mulig skal bo lengst mulig i eget hjem. Reformens tittel har trygghet som sentralt begrep. Spørsmålene vi må stille er om de som bor hjemme har den nødvendige trygghet, i forhold til sin egen fysiske tilstand. Er det trygt å bo hjemme? 

Myndiggjorte og kompetente medarbeidere var temaet for en dialog mellom forbundsleder Jan Davidsensykepleierforbundets nestleder Silje Naustvik og Los ene nestleder Sissel Skoghaug Dialogen. 

Her er det utfordringer i kø, ikke minst i forhold til behov for fremtidig bemanning og heltidsstillinger. Den nye pensjonsavtalen, som avskjærer pensjonister for å kunne tjene over 1G, ble også påpekt som et hinder for å ha nok helsepersonell. En interessant diskusjon er også hva som ligger i begrepet pleie og hva som dekkes av omsorgsbegrepet. 

Et innlegg som berørte var innlegget til pårørenderepresentant Randi Granbo. Hun er utdannet fysioterapeut og er godt kjent med kommunens helsetjeneste. Hennes mann ble syk mens han fremdeles var i full stilling, og ble senere diagnostisert med demens. De utfordringene de gjennomgikk, og de erfaringene hun hadde gjort seg som pårørende kan brukes som mal for hvordan det kan bli bedre tjenester for pårørende, og større trygghet for brukerne. Selv om hun var en del av helsetjenesten var det utrolig mye hun ikke hadde kunnskap om, og som ville vært til stor hjelp å kjenne til. 

Disse temaene burde kanskje engasjere våre lokallag, gjerne i samarbeid med andre forbund innen SAKO, for det er oss det gjelder i første rekke. 

Nå kan konferansen sees i opptak på nettsiden til Pensjonistforbundet

Egil Haaland/Nestleder PPF