Børre Walderhaug fortsetter som formann i Oslo Politis Pensjonistforening

Under Årsmøtet til Oslo Politis Pensjonistforening nylig, ble Børre Walderhaug gjenvalg som formann med Tone Aspheim som nestformann. Årsmøtet var godt besøkt med 35 medlemmer.

Laget driver godt etter PPFs årshjul og har god aktivitet ut mot medlemmene med både møter og andre aktiviteter.

Det var ingen store saker og det som var, ble vedtatt – budsjett, regnskap og årsberetning.

Årsmeldingen forteller bl.a. om Tiltakskomiteen: Tiltakskomiteen arbeider som alltid med stort engasjement videre med de aktiviteter som planlegges i 2022, hvor det også̊ vil bli en satsing for gjenopptakelse av foreningens utenlandsturer. 

Oslo Politis Pensjonistforening hadde i 2021 et medlemstall på ca. 570. Pensjonistnettverket har som mandat å være et kontaktpunkt mot medlemmene, i livssituasjoner som på̊ en eller annen måte oppleves utfordrende, men også̊ i en generell medlemsdialog. Nettverksfunksjonen innebærer følgelig en engasjerende og utadrettet medlemskommunikasjon, som man som medlem kan melde sin deltakelse i. 

Nettverket fungerer som en gruppe som samles kvartalsvis, hvor samordning av aktivitet er stikkordet. Altså̊ en sosial kvartalsvis samling for gruppen, med en viktig kjernefunksjon for foreningens medlemmer. 

Børre Walderhaug fortsetter som formann i Oslo Politis Pensjonistforening.