Bruk Politiets Pensjonistnettverk

Julen er en flott høytid, men noen sitter alene – også blant våre kolleger. Vi oppfordrer derfor kolleger til å ta kontakt med kolleger. Ring og slå av en hyggelig prat, snakk om «gamle dager» eller fortell hverandre historier. De blir bedre år for år!

Politiets Pensjonistnettverk er et nettverk for kontakt. Det administreres av forbundsnestleder Martha Kalland – midt i bildet under – som sammen med forbundssekretær Magne Rustad og forbundsleder Bjørn Egeli – oppfordrer kolleger til å bruke nettverket.