Corona – PPF pensjonister tilbyr POD bistand

Forbundskontoret har fått flere henvendelser fra våre lokale lag og foreninger om at medlemmer ønsker å bistå i den krevende situasjonen landet befinner seg i grunnet Coronaviruset. Etter behandling i forbundsstyret via mailutveksling, ble det enighet om at PPF gjør en formell henvendelse til POD. NTB blir også underrettet. Brevet gjengis i sin helhet;

 

Politidirektør Benedicte Bjørnland

Norge er i en svært vanskelig situasjon, og denne utfordringen vil antakelig vare i tiden fremover. Hvordan utviklingen blir er nærmest umulig å si, men at politietaten vil stå overfor betydelige ressursmessige utfordringer synes helt klart.

Forbundsstyret i Politiets Pensjonistforbund har drøftet situasjonen, og vil med dette stille seg til disposisjon til POD. Vi kan undersøke med våre lokallag/-foreninger om hvem av våre medlemmer som kan bidra i en gitt situasjon –  og deres alder om ønskelig. Dersom det er behov kan vi undersøke om de er tidligere politisivile eller politiutdannet. Og eventuelt særskilt kompetanse dersom det er ønskelig. 

Vi er en organisasjon som har mange spreke pensjonister som vil ta et ansvar når situasjonen krever dette, og antar at vi kan bidra i  støttetjenester inne på politihus/-stasjoner og lensmannskontor eventuelt andre ikke operative oppgaver.

Vi håper at det bare blir med planene, og at det ikke blir nødvendig med iverksettelse, men vi er her dersom dere trenger oss.

 

Bjørn Egeli, leder Politiets Pensjonistforbund