DEBATTEN – TRYGDEOPPGJØRET NRK 08.08.20

Etter et langt liv avspiser vi minstepensjonistene våre med mindre enn 200.000 kroner i året.                         En million pensjonister får for femte gang på seks år negativ kjøpekraft.                                                                                                                  

Mange pensjonister spør seg om dette er takken for det arbeidet som mange har gjort gjennom et langt liv.Men, viktigst av alt er at vi alle, uavhengig av parti, må fremme forslag til partiene om å få gjort denne endringen. Det er absolutt ikke nødvendig å være partimedlem, alle kan engasjere seg – og jo flere som engasjerer seg, jo mer gjennomslag kan vi håpe på. Alle partiene holder nå på med programarbeidet til enste stortingsperiode, og det gir en unik mulighet. 

Så alle må «opp av godstolen» og hive seg på 🙂 hvis vi skal lykkes i å få gjennomslag for et viktig punkt i handlingsprogrammet vårt. Vi må «mase på» i enhver anledning for å vise at det ikke kun er noen få som krever dette, men at det kommer fra hele gruppen av pensjonister.

Dette skriver programleder Fredrik Solvang:                                                                                                  En million pensjonister får dårligere kjøpekraft neste år – slik de har fått fem av de siste seks årene.

Regjeringen sier: – Dagens pensjonister har en pensjon de unge bare kan drømme om når de skal gå av.

Men når regningene er de samme, prisene på det man må ha for å leve stiger og pensjonen allerede er lav, hva hjelper det at det kan bli enda verre for de som er unge i dag?

DET ER DETTE PENSJONISTFORENINGENE JOBBER FOR  –  JO FLERE SOM BRUKER SIN RØST, JO BEDRE ER DET.

Se innslaget fra NRK