Det nye PPF styret er i arbeid

Det nyvalgte forbundsstyret i Politiets Pensjonistforbund etter landsmøtet i Bodø i sommer (bortsett fra Tom Søreide) har i disse dager sitt første forbundsstyremøte i tilknytning til PPFs lokaler i Nydalen.

Styret har brukt tid på å konsolidere seg, diskutere og fordelt arbeidsoppgaver seg imellom og ellers diskutert aktuelle saker.

Vi skal i tur og orden komme tilbake til dette både på FB-sidene og her på våre Internettsider – www.politipensjonisten.no Forbundsstyret er i gang og møteaktiviteten i PPFs 44 foreninger- og lag står foran en ny sesong.