Du leser vel magasinet Politipensjonisten?

Du leser vel magasinet Politipensjonisten som kommer i din postkasse gratis og frankofritt 4 ganger i året – hvert kvartal?

En ny utgave på 20 sider er nå i redaksjonell produksjon og vil bl.a. inneholde flere sider med stoff fra Landsmøtet i oktober der flere viktige vedtak skal fattes. Følg med!

Får du av en eller annen grunn ikke magasinet tilsendt, må du ta kontakt med oss slik at vi kan sjekke våre våre utsendelseslister.

Du leser vel magasinet Politipensjonisten – PPFs eget blad.