Egil Haalands appell foran Stortinget 7. juni 2022

Gode meddemonstranter! Gratulerer med dagen!

Det er fantastisk å se det havet som har møtt opp her i dag. 

Det er en glede for meg, på vegne av Politiets Pensjonistforbund, å være tydelig på at vi helhjertet støtter de kravene som vi sammen med SAKO og Pensjonistforbundet har fremmet.

Vi hadde samling med alle våre lokallagsledere i forrige uke, og det er et unisont krav at vi ikke finner oss i det underslaget som regjeringen legger opp til.

Dette dreier seg om våre lønninger, ja det er vår lønn som blir utbetalt den 20. hver måned – selv om det offisielt har et annet navn.  

Som arbeidstakere hadde vi aldri funnet oss i at arbeidsgiver puttet deler av forhandlingsgrunnlaget i egen lomme til eget forbruk. 

Det er det som kan skje nå – dersom ikke de som er valgt inn i huset bak meg ikke retter opp feilen fra regjeringen.

Vi kan ikke streike, nei, men vi kan vise at vi mener alvor, at nå er det slutt på vår tålmodighet – vi krever rettferdig behandling – vi krever at regjeringen – og Stortinget – tar oss på alvor 

Ikke minst fordi vi i år er inne i det de har vedtatt skal være frivillighets år. 

Ja, hva hadde Norge vært uten pensjonistenes store innsats på det frivillige området.

Det er på tide å ta oss på alvor, det er på tide å vise respekt for den innsatsen vi så ofte får høre gode ord om – vi lever ikke av gode ord, vi lever av den lønnen som kommer på kontoen vår hver måned. 

Jeg er imponert over å se det store antallet som har møtt opp her i dag, og når vi i tillegg vet at det er tusenvis som følger med på direktesending rundt omkring i landet er det tydelig at det er stort engasjement rundt den avgjørelsen stortinget skal ta om reguleringen av vår lønn.

Og det er jo ikke rart, det dreier seg om to milliarder de unndrar fra oppgjøret vårt.

Det kan vi ikke finne oss i, det aksepterer vi rett og slett ikke. 

Derfor er vi også her i dag for å vise at vi mener alvor, at vi kan samle oss bak kravene selv om vi ikke er yrkesaktive lenger.

Rett opp feilen fra i fjor, det er ikke vår skyld at regjeringens regnemestre bommet. Da skal det heller ikke ramme oss.

Desto verre blir dette i et år med økte strømutgifter, sterk økning i nær sagt alle andre utgifter. Pensjonister kjører også bil, de kjører bil bl.a fordi de bor lenger hjemme, slik kommunene vil for å spare utgifter – 

2021 brukte daværende regjering lønnsvekstanslag til å beregne trygdeoppgjøret. De bommet, og det er ikke rettferdig at vi skal tape på at regjeringen har bommet kraftig på sine anslag, og vi krever å få de  rettmessige to milliardene inn i vårt oppgjør. 

Selv om de færreste av min organisasjons medlemmer er minstepensjonister, så har vi de vi også. 

Dagens minstepensjon er på et altfor lavt nivå, og det må skje en kraftig heving de kommende årene – og det må begynne i år. 

I år holder det ikke med de få kronene regjeringen legger opp til. Minstepensjonistene har også strømutgifter langt ut over det de har hatt tidligere år. 

Minstepensjonistene betaler det samme for brød og melk som alle andre – og matvareprisen stiger.

De må ikke sakke enda mer akterut, de må ikke bli frakjørt – de må ha råd til både mat, strøm og andre husholdningsutgifter. 

Det er ikke mye å be om for en økonomisk sårbar gruppe i disse dager. 

Regjeringen har lovet, i Hurdalsplattformen, at minstepensjonen skal økes.

De trenger ikke vente på kommisjonens rapport den 15.6, for er det en ting jeg er sikker på så er det at de ikke kommer til å foreslå å redusere minstepensjonen.

Regjeringen må begynne økningen nå!

Takk for oppmøtet, og takk for engasjementet.

Styremedlem i Politiets Pensjonistforbund, Egil Haaland, holdt en strålende appell foran Stortinget 7. juni 2022.