Endelig svar fra POD på vårt tilbud om hjelp

Da kom svaret fra POD

Hei

Det vises til deres mail om ovennevnte.

Det er bare å beklage at vi har glippet på å svare ut denne henvendelsen. Vi er takknemlige for at tidligere medarbeidere melder seg til tjeneste i den store dugnaden.

Som dere sikkert er kjent med fra mediabildet  er vi bl a  i god prosess med å ansette 400 «nyutdannede» for å bistå oss i dagens situasjon.

Situasjonen har derfor totalt sett  ikke vært vurdert slik at det har vært vurdert som aktuelt å takke ja til deres tilbud om bistand.

Vi takker igjen for positiv dugnadsånd og beklager det sene svaret.

Mvh

Frode Aarum
seksjonssjef – arbeidsrett

Politidirektoratet
Avdeling for HR og HMS

 

Les mer om dette i Politiforum

www.politiforum.no