Er du eller ditt lag- forening med i Norsk Politihistorisk Selskap?

Hele 7 av 41 foreninger- og lag i Politiets Pensjonistforbund er medlem i Norsk Politihistorisk Selskap.  Dette er forankret i samarbeidsavtalen mellom PPF og Selskapet – bilde.

Norsk Politihistorisk Selskap er med på å sikre politihistorien i Norge og samarbeider nært med bl.a. Justismuseet. Årlig utgis Norsk Politihistorisk Årbok – en trykksak på ca. 200 sider som forteller om politihistorien fra ulike vinkler og kanter. Det er ofte spennende lesestoff – for både laget- foreningen og enkeltpersoner.

Norsk Politihistorisk Selskap er det eneste organiserte forumet for politihistorie i Norge. Selskapet har kontor i KRIPOS-bygget i Oslo og daglig leder er Oddmund Dahle.

Følgende lag- og foreninger er med i Selskapet – i tillegg til noen hundre enkeltmedlemmer. Du er velkommen til å være med!

Politipensjonistene i Bergen og Hordaland, PPF Sør-Trøndelag, Politiets pensjonistforening Narvik, Rogaland Politipensjonistforening, PPF Vestoppland, Kripospensjonistene og PPF Moss. 

Det er plass til mange flere.