Evaluering og nytt påfyll for Politiets Pensjonistnettverk

Evaluering og påfyll for kontaktpersonene i Politiets Pensjonistnettverk er i år lagt til Lillehammer onsdag 1.11. og torsdag 2.11.2022. 

Programmet er som følger

Tirsdag 1.11.

1100-1200      Registrering i tildelt møterom

1300-1400      Lunsj

1400-1415      Åpning

1415-1445      «Erfaring fra et opphold ved Montebellosenteret» 

1445-1500      «Livet endrer seg når man får en kreftdiagnose» 

1500-1515       Pause

1515–1600     Kontaktpersonenes time. Alle KP-er får fortelle om nettverksarbeidet i eget politidistrikt/politipensjonistforening. Hvordan de jobber? Utfordringer? Resultater – forslag til nye måter å arbeide på? 

1900                Middag ved hotellet

Onsdag 2.11.

0700-0830      Frokost 

Ca. kl. 0830     Transport fra hotellet til Montebellosenteret hvor hele dagen tilbringes. 

0900-0930      Informasjon om nettverket og veien videre v/Martha Kalland

0900- 1300     Foredrag om Montebellosenteret v/ Maria Munsters og omvisning i senteret. 

1400-1500      Fortsettelse av KP-enes time – erfaringsutveksling.  

Politiets Pensjonistnettverk er en aktiv del av Politiets Pensjonistforbund. Arbeidet ledes av forbundsnestleder Martha Kalland – som er forbundsstyret representant mot Nettverket.

Martha Kalland leder PPFs Pensjonistnettverk.