Evalueringsmøte for kontaktpersonene for Politiets pensjonistnettverk (PNV) 17.-18.10.

Forbundsnestleder og kontaktperson for KP-ene fra styret i PPF Martha Kalland

Innkalling til evalueringsmøte samt noe «påfyll» for kontaktpersonene for Politiets pensjonistnettverk (PNV)

Hei alle KP-er.

Under opplæringssamlinga våren 2017 ble det snakket om at det i løpet av 2018 burde arrangeres et evalueringsmøte for kontaktpersonene våre i PNV.

Det er nå bestemt at dette møtet blir avviklet i Trondheim onsdag 17.10. – torsdag 18.10. fra lunsj dag en og til og med lunsj dag to.

Overnatting m/frokost er bestilt på P-Hotels Brattøra, Fosenkaia 7 – like ved Trondheim jernbanestasjon. Flybussene (spør etter nærmeste avstigning ift Jernbanestasjonen) samt bussene nr. 38 og 310 (avstigning NOVA kino) går fra Trondheim lufthavn Værnes så adkomsten hit skulle være grei.

Det er viktig at dere bestiller flybilletter evt. togbilletter så fort som mulig for da sparer vi penger.

Har fått leie møterom på Politihuset som ligger like ved hotellet den første dagen – møterom Jack Bauer i 4.etasje. Oppmøte i hallen i første etasje. Spør etter meg i «slusa» der. Der sitter det politipensjonister på dagtid. Dag to blir vi ved hotellet.

Onsdag 17.10.

Fra kl. 1130      Registrering

Kl. 12-1245      Lunsj

1245 – 1315     Åpning v/Forbundsnestleder i PPF og kontaktperson for KP-ene fra styret i PPF Martha Kalland. Noen ord om retningslinjene våre.

1315 – 1400      HMS-ansvarlig i POD Egil Svartbekk – aktuelle tema han har erfart som HMS-ansvarlig i POD.

1400 – 1415      Pause

1415 – 1600     Kontaktpersonenes time. Alle KP-er får fortelle hvor langt de har kommet med arbeidet i eget politidistrikt/politipensjonistforening.

1600 – 1830      Vi går sammen ut og spiser middag.

1900 – 2100      Hukommelsen har endret seg. Kan det være demens? Psykolog Per Kristian Haugen holder et foredrag for oss. Foredraget foregår i samme møterom som tidligere samme dag, men da sammen med Politiets pensjonistforening Sør-Trøndelag.

 

Torsdag 18.10:

0800-0900        Frokost

0900 – 0910     «Ord til ettertanke» ved Martha Kalland.

0910 – 1030     Forts. KP-enes time, men da blir psykolog Haugen til stede og vil svare på eventuelle spørsmål sammen med Egil Svartbekk.

1030 – 1200     Saker som har kommet inn til PPF sitt styre. Hvordan legger vi opp arbeidet videre? Innledning ved Martha Kalland

1200 – 1300     Lunsj / avreise

 

Alle KP-er er hjertelig velkommen til denne samlinga. Reise blir betalt etter regning fra den enkelte til PPF. Billigste reisemåte er en forutsetning og bruk av privat bil må evt. avtales med meg på forhånd. Hotelloppholdet, evt. møterom og lunsj/er betales av PPF.

Jeg vil gjerne så fort som mulig – frist innen 15.8.2018 ha en tilbakemelding på om dere kan delta. Hvis ikke om en annen fra det aktuelle distrikt’s PNV kan stille opp i stedet for KP’en.

NB! Jeg ønsker samtidig (så snart som mulig – innen 15.8.2018) at dere sender meg en oppdatert liste over egne distrikts nettverksrepresentanter.

Denne må inneholde:

Politidistrikt

Kontaktperson (KP)

Nettverksleder (NVL)

Nettverksmedarbeider/e (NVM)

Distriktsrepresentant (den som er valgt til å ta ansvaret for å gjennomføre et årlig møte med Politimester og evt. HMS-ansvarlig i eget politidistrikt der hvor det er flere pensjonistforeninger innen samme politidistrikt)

Husk: Navn, mobilnr og emailadresse for alle i nettverket som føres på lista.

 

Velkommen til Trondheim til en formentlig god samling.

Jeg tar imot alle sammen ved Politihuset den 17.10.2018.

 

Malvik 28.6.2018,

Mvh – på vegne av PPF sitt styre

Martha Kalland

Mobiltlf.nr.: 944 99 065

Emailadresse: martha.kalland@gmail.com