Evalueringsmøte Politiets Pensjonistnettverk

Påfyll og motivasjon er svært viktig for de som har tatt på seg rollen med omsorgsarbeid for sine kolleger i regi av pensjonistnettverket i PPF. 

Nå har Forbundsstyret i PPF ved kontaktperson Martha Kalland invitert til en samling på Lillehammer. Tema for disse to dagene er diagnosen kreft og samarbeidet med pårørende til de som har blitt kreftsyk. Vi støtter oss her til Montebellosenteret som ligger like utenfor Lillehammer. Tidligere tema på våre samlinger har vært demens, pårørendestøtte og rus.

Martha Kalland

Påmeldinga til møte-dagene er veldig bra, og det håper vi og tror er et tegn på at temaet er av interesse for de som arbeider med omsorg i vårt forbund. Samtlige politidistrikt vil være representert der disse dagene. 

HMS-ansvarlig Rune Pedersen fra Politidirektoratet vil den første dagen være sammen med oss, og to kolleger som har blitt rammet av sykdommen vil dele sine tanker med forsamlingen. Den andre dagen vil alle deltakerne forflyttes til Montebellosenteret hvor det vil bli omvisning og informasjon om selve senteret ved markedsansvarlig Maria Munsters. Dette senteret tar imot de pårørende til pasientene – sammen med de syke – og disse gjennomgår samtaler med fagfolk derfra. 

De aller fleste av de som har meldt seg på har ytret at de ser fram til disse to dagene samt at de gleder seg til å komme til Lillehammer.

Velkommen. Vi sees i OL-byen!

Martha Kalland