Flott PPF-møte i Rogaland

Medlemsmøte på Sandnes politistasjon tirsdag 23. november.

Dette ble høstens første- og siste «vanlige» medlemsmøte innendørs. Vårt vanlige sted å ha møter, Politihuset i Stavanger hadde stengt kantine pga. renovering av ventilasjon. Dermed fikk vi prøve Sandnes, og det kaller vellykket både etter oppmøte og stemningen å dømme. Forventninger hva vår leder hadde å fortelle oss skal også ta sin del av æren. 

Det er ikke bare-bare å komme inn i politiets bygninger nå til dags – det gjelder også i Rogaland. Men skal vi lykkes, så er vel tålmodighet og forståelse for nye tider et stikkord. Vi følte oss i alle fall vel mottatt, når alle formaliteter var gjort. 

Vår gjest møtte kl. 1800 en strøm av mer eller mindre kjenninger, fra forskjellige sammenhenger. Til og med tidligere politimester (og medlem) Olav Sønderland hadde tatt turen. Totalt var 3 kvinner og 32 menn. Hovedemnet vi hadde bedt Bjørn holde seg til var: «Hvordan går det med pensjonen vår?». Han tok oss dermed med på en «reise» gjennom, først det grunnleggende og deretter videre om hvordan vi som organisasjon skal ha sjangs til å påvirke trygde- og pensjonsoppgjørene. Her er vår tilknytning til sako samarbeidet viktig. Det har allerede skjedd litt oppretting av de skjevhetene som vi har dradd med de siste årene mht. til hvordan lønns- og prisstigning regnes ut. 

Forbundets hjemmeside ble demonstrert – både for de som kjente den og noen få som ikke var brukere. Videre var han en kort tur innom landsmøtet og aktuelle ting derfra – og nettverkets nylige samling likeså. En fellesnevner for Bjørns foredrag var at han ønsket seg mer innspill fra lokalforeningene om det meste. Spesielt var han spent på å få høre referat fra de obligatoriske politimestermøtene rundt omkring.

Vi avsluttet med en meget kort spørre runde – dvs. kun fra vår egen «guru» på pensjon Olaf Bergland, for nå var det på tide med rundstykker, wienerbrød, kaffe og den sosiale «biten».

Tusen takk for hyggelig besøk hos oss Bjørn!

Kjell Arne Slethei

God stemning i Rogaland Politipensjonistforening av PPF da forbundsleder Bjørn Egeli
– i hvit skjorte og blå bukse t.h. – besøkte Sandnes.