Forbundsleder Bjørn Egeli hilser landsmøtet i Politiets Fellesforbund på vegne ov norske politipensjonister

Politiets Fellesforbunds landsmøte 2020 er i gang! Fire dager med debatter og vedtak for utvikling av norsk politi – til beste for våre medlemmer og befolkningen. Sterkt fellesskap, trygghet for alle.

Forbundsleder Bjørn Egeli fra Politiets Pensjonistforbund (PPF) er en av mange gjester som hilste landsmøtet på vegne av norske politipensjonister – nesten 4 500 pensjonerte polititjenestemenn og kvinner..

Forbundsleder Bjørn Egeli i PPF hilser landsmøtet
i Politiets Fellesforbund.