Forbundsleder Bjørn Egeli: Ta en telefon i julen! Hold sammen, hold av hverandre!

Julen er her. Også 2021 har vært et spesielt år for oss alle. Pandemien har gjort noe med hverdagen vår,  og det har preget arbeidet i Politiets Pensjonistforbund både lokalt og sentralt. Mange medlemmer har nok kjent på savnet av aktiviteter og det sosiale fellesskapet. Lokalt er dette en sentral og vesentlig aktivitet.

Det var nok ingen som trodde at dette var over, men vi ser igjen veldig høye smittetall som utfordrer og som legger sterke føringer på jule- og nyttårsfeiringen. Jul og nyttår er preget av tradisjon, nærhet og fellesskap. Også i år må vi vurdere antall når vi inviterer, og avstand når vi møtes. 

Det er mye fokus på familien i høytiden. Men det er viktig å huske på at også andre grupper har utfordringer i disse dager, ikke minst enslige eldre. Derfor er min oppfordring til dere som skal feire julehøytiden sammen med familie/venner om å ta en telefon til noen dere vet ikke har det samme nettverket rundt seg. En gave som helt sikkert vil bli satt pris på.

Håper dere alle sammen får noen gode og avslappende dager sammen i jule- og nyttårshøytiden.

Hold sammen, hold av hverandre, og sørg for litt avstand.

På vegne av forbundsstyret ønsker jeg dere alle en riktig god og fredelig jul.

Bjørn Egeli/forbundsleder

Ta en telefon i julen, oppfordrer forbundsleder Bjørn Egeli og ønsker alle PPFs medlemmer
en god jul og et riktig godt nytt år
på vegne av forbundsstyret.