Foredrag om Montebellosenteret på PPFs Lederkonferanse på Gardermoen

I slutten av mai arrangerer PPF Lederkonferanse for ledere av lag- og foreninger, samt noen andre sentrale personer i organisasjonen. På konferansens første dag deltar en representant fra Montebellosenteret i Oslo som foredragsholder.

Montebellosenteret er en helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende som først og fremst arbeider med livsmestring. Foredraget er så se på som et ledd i Politiets Pensjonistnettverks arbeid som det også vil bli orientert nærmere om på seminaret ved Nettverkets representant i forbundsstyret, Martha Kalland.

På Lederkonferanse vil det ellers være aktuelle foredrag om aktuelle saker innen PPF. Vi skal i tur og orden komme tilbake til dette på våre Internettsider, men også i sommerutgaven av «Politipensjonisten».

Lederkonferansen gjennomføres på Gardermoen nord for Oslo.