Fremtidsfullmakt

Vedlagt et nyttig skriv fra Fylkesmannen.no.  Fremtidsfullmakten er et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål.  Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakten slik:

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til èn eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

Fremtidsfullmakt