God drift i Asker & Bærum PPF

Årsmøtet i Asker og Bærum PPL ble avholdt 28. april 2022. 40 personer deltok i et trivelig og ekspeditt møte ledet av Tom Søreide. Jentene hadde sørget for herlig bevertning.

Gjennomført valg gjør at verv nå bekles av følgende: Leder: Ole Jan Kjendlie (ny) for 2 år, nestleder: Leif Kåre Flotve (ikke på valg), sekretær Kjell Fagerlid (ikke på valg), kasserer John Harald Pedersen (for 2 år), styremedlem Aud Gran (ikke på valg) og varamedlem Sissel Vedeler (for 2 år).

Alle enstemmig valgt.

Pensjonistnettverket består etter årsmøtet av: Tor Johansen, Sissel Vedeler, Siv Jordet, Gerd Juul Ludvigsen og Asbjørn Bjørnes.

Beretningen viser et veldrevet lag med god økonomi. 

Den nye formannen Ole Jan Kjendlie ser ikke ingen grunn til store endringer i vårt pensjonistlag.  Vi fortsetter det gode arbeidet for samhold og trivsel for pensjonerte politiansatte (inkluderer selvfølgelig alle yrkesgrupper) i Asker og Bærum! Det månedlige nyhetsbrevet er et godt kontaktpunkt som videreføres!

– Jeg vil gjenta oppfordringen som tidligere formann, Tom Søreide, har kommet med til stadighet: Send inn bilder og historier fra ditt yrkesliv eller pensjonistliv!  Dette kan krydre nyhetsbrevet, sier Ole Jan Kjendlie

– Jeg vil sende ut en stafettpinne for å «tvinge» frem noen gode historier fra politi-livet og/ eller pensjonisttilværelsen; vi har alle opplevd noe interessant eller morsomt som kan deles med kolleger.  

PPF-foreningen i Asker & Bærum har sitt eget nyhetsbrev; et meget godt og nyttig initiativ.