Godt jul og godt nytt år fra forbundsstyret i Politiets Pensjonistforbund

Forbundsstyret i Politiets Pensjonistforbund – bildet – ønsker alle nesten 5 000 PPF-medlemmer godt jul og godt nytt år.

Det er grunn til å takke for et godt og spennende samarbeid med alle foreninger og lag i 2023. Vi ser frem til 2024 i fortsatt arbeid for felles mål og ideer.

Forbundsstyret ønsker alle medlemmer og deres familier en velsignet jul og et fremgangsrikt godt nytt år.

Velkommen til fornyet samarbeid i 2024 – vi trenger hverandre!