Her «bor» PPF

I Gjerdrums vei 4 i Nydalen i Oslo har Politiets Pensjonistforbund (PPF) sitt kontor sammen med Politiets Fellesforbund (PF) og medlemsmagasinet Politiforum. Det kan være litt kronglete og vanskelig å komme til, men ringer du på forhånd, er du helt sikker på at noen er tilstede og byr deg velkommen til en kopp kaffe.

PPFs kontor bemannes tidvis av forbundsleder Bjørn Egeli og forbundssekretær Magne Rustad – som sammen med det øvrige styret i PPF og organisasjonens tillitsmenn over hele landet – arbeider for medlemmenes beste. Høsten 2021 er det ca. 4 500 medlemmer. Det er et betydelig antall og en stor medlemsstokk å ivareta.

De fleste henvendelsene til PPF kommer via telefon og mail, og så langt det lar seg gjøre, forsøker tillitsmennene å finne svar med en gang. Tare det tid, ringer de eller skriver tilbake. Spørsmål om forsikring – kjøp/skade – rettes direkte til PF-forsikring.

Adresser og telefonnummer, finner du et annet sted på denne hjemmesiden.