Historiebrev fra Norsk Politihistorisk Selskap

Norsk Politihistorisk Selskap publiserer et nyhetsbrev – Politihistorieglimt – en gang i måneden. Politiets Pensjonistforbund og Norsk Politihistorisk Selskap har en samarbeidsavtale om bl.a. gjensidig utnyttelse av adekvat informasjon. Vi gjengir derfor Politihistorieglimt her på våre hjemmesider.

Norsk Politihistorisk Selskap arbeider for å ta vare på og fremme politihistorien i vår etat og å ta vare på historien for fremtiden. Neste Politihistorieglimt kommer i september – følg med; det er mye å lære for alle som er interessert i sin tidligere arbeidsplass – politi- og lensmannsetaten.