Historieglimt 2 fra Norsk Politihistorisk Selskap

Her er linken til Historieglimt 2 fra Norsk Politihistorisk Selskap som er en av PPFs samarbeidsorganisasjoner.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å klikke på linken og til å holde seg orienterte om politihistorien. Den er spennende.