Historieglimt 7-2021 fra Norsk Politihistorisk Selskap

Her kommer Historieglimt 7 fra Norsk Politihistorisk Selskap til PPFs medlemmer. Å følge med på historien, er verdifullt. Det hjelper oss til å forstå hva mange av oss har vært med på gjennom et yrkesliv i politiet – uansett hvilken stilling vi har hatt. God fornøyelse!