Historieglimt 7 fra Norsk Politihistorisk Selskap

Historieglimt 7 – august – foreligger nå fra Norsk Politihistorisk Selskap og legges ut på PPFs nettsider fordi Selskapet og PPF har en samarbeidsavtale.