Høringssvar fra Pensjonistforbundet/SAKO

Vedlagt følger høringssvar fra Pensjonistforbundet/ SAKO på høringen vedr forslag til endring i forskrift om beregning av lønnsveksten som skal benyttes ved regulering av grunnbeløpet og alderspensjon i folketrygden.

Les mer….