Hvem bør få PPFs Hederstegn?

– Hederstegnutvalget i Politiets Pensjonistforbund (PPF) leter alltid etter medlemmer til Hederstegnet, sier utvalgets leder O.K. Abrahamsen (bildet). – Arbeidet med Hederstegnet pågår mellom Landsmøteperiodene og intensiveres i månedene før Landsmøtet skal gjennomføres.

– Selv om det er både «tid og vei» til neste Landsmøte, har vi begynt å tenke på aktuelle kandidater allerede nå.

Utvalget som arbeider med dette, er bredt sammensatt av både kvinner og menn i PPF og vi har møter for å forberede de aktuelle sakene. – Vi har anledning til å komme med egne forslag, men vil aller helst ha forslag fra våre lag- og foreninger over hele Norge. Det er 41 lag i PPF. Helt opplagt at det finnes kandidater mellom dem. Vi er nesten 4 500 medlemmer. 

– Nå er det slik at man gjerne skal ha gjort noe ekstra innenfor PPF for å komme med i betraktningen. Dette «ekstra» kan nær sagt være hva som helst, bare det kommer PPFs medlemmer til gode på en eller annen måte. – At det finnes ildsjeler der ute som bør få en spesiell oppmerksomhet ved kommende Landsmøte, er jeg helt sikker på, sier Abrahamsen. Send forslag til meg pr. epost – ok.abraham@online.no – så skal utvalget ta seg av det på aller beste måte.

Odd Kjell Abrahamsen etterlyser kandidater til PPFs Hedersten.