Hvordan er pensjonen bygget opp?

På et nylig avholdt økonomiseminar i mars 2023 for kasserere og andre ledere i PPFs ulike lag og foreninger, hadde en representant for Statens Pensjonskasse et foredrag om hvordan pensjonen er bygget opp, om beregninger, nye lover osv.

Alt dette finnes på en pdf-fil som vi legger ut på fåre nettsider slik at PPF-medlemmer kan bla og få med seg essensen i foredraget.