Informasjonsprosjektet er nå formelt avsluttet

Det tidligere omtalte PPF-prosjektet om informasjons- og kommunikasjonsstrategi er nå formelt avsluttet.

Utvalgets rapport ble svært godt mottatt ved fremleggelse under Landsmøtet 2021 og det kom ikke innspill om ytterligere utredninger. Planen var å samle referansegruppen for å gjennomgå rapporten i sin helhet før den ble oversendt forbundsstyret til endelig vedtak i saken. Pga. pandemien ble dette ikke noe av.

14.12.21 besluttet forbundsstyret at nåværende redaktør Jørn-Kr Jørgensen fortsetter som redaktør av Politipensjonisten og samtidig ha ansvaret for driften av vår hjemmeside og vår Facebookside. Jørn har ivaretatt alle tre medier siden sommeren 2021, slik at både han og vi har høstet erfaringer med arbeidet.

Vi takker hver enkelt av dere for deres viktige bidrag inn i prosjektet og beklager at hele prosessen i prosjektet ikke ble som planlagt grunnet pandemien.

Magne Rustad, forbundssekretær