«Ingen revestreker rapportert»

Sommeren 1958 var varm i hovedstaden. Avisene trykket bilder og artikler om hvordan folk flest opp- levde varmen og hva de gjorde for å kjøle seg ned. En kveld kom det inn en rev i bakgården på Møller gt. 19. Der sto det noen søppelkasser som fanget revens opp- merksomhet. Den var sikkert på jakt etter mat. 

Politimannen Svein Hertzenberg, som den gangen gjorde tjeneste i sjåførkorpset, tok på seg vernehan- sker og tok den nærmere i øyesyn. Reven viste seg å være både ”god og tam”, så Hertzenberg tok reven med inn på piketten der 3. divisjon var på vakt. Dagbladet var på plass og tok et flott bilde av reven i Hertzenbergs trygge armer. 

Med på bildet er også Bjørn Ottesen, deretter Ola Frankmoen og endelig Tor Skorstad. Hva reven het, har det ikke lykkes å finne ut av. Og hva som ble revens skjebne, vet vi ikke, men at det var et hyggelig besøk på Nr. 19, er det ingen tvil om. Revestreker i området ble ikke rapportert den kvelden eller natten! 

Dette bildet er fra siste halvdel av 50-årene og viser konstabler fra 3. divisjon på Møllergt. 19
– fra venstre med reven, Svein Hertzenberg, Bjørn Ottesen, Ola Frankmoen og Tor Skorstad.

Hva reven het har det ikke lykkes oss å få rede på.