Innkalling til ekstraordinært ledersminar 17.10.2016

Innledningsvis ønsker jeg alle en vel overstått sommer og håper at alle har hatt det fint! Vi står nå foran en aktiv høst både lokalt og sentralt og starter opp herfra med denne innkallingen.

Forbundsstyret har i løpet av sommeren besluttet å kalle dere inn til en ekstraordinær Ledersamling 17.10.2016 fra kl. 1030 til 1600 på Quality Airport Hotell Gardermoen. Besøksadresse for hotellet: Jessheim Nord, NO-2050 JESSHEIM. Hotellet ligger ved motorveien Oslo/ Trondheim med avkjøringsrampe Jessheim Nord. Hotellet ses tydelig fra motorveien. Det går” shuttlebuss” fra flyplassen til hotellet og omvendt, ”uavlatelig”. Bussturen tar ca. 10 minutter. Hotellets telefon: 63 92 61 00, kontaktperson er Anita.

Forbundsstyret ønsker å møte dere denne dagen for å drøfte noen aktuelle saker, både praktiske og vedtatte av Landsmøtet 2015. I tillegg vil vi informere om praktiske forhold til Landsmøtet 2017. Dagsorden for samlingen vil komme i en egen ekspedisjon.

Forbundet betaler for reise og opphold etter reiseregning i h.h.t. vårt økonomireglement vedtatt i Landsmøtet 2015 – dvs. at reisen skal foretas, etter en totalvurdering, på den for PPF hurtigste og billigste måte. I tvilstilfeller tas det opp med Forbundskontoret om hvilken reisemåte som er hurtigst og billigst. Ved bruk av alternativt transportmiddel, der det skulle vært benyttet fly på samme reise, refunderes utgiftene som om fly skulle vært benyttet. Flybilletter bør bestilles i god tid slik at billigst mulige billetter oppnås. Rabattordninger skal brukes i størst mulig utstrekning.

Tillatelse til bruk av egen bil hvor det kreves kilometergodtgjørelse, må være innhentet og dokumentert og vedlegges reiseregningen. Innvilgelsen er avhengig av begrunnelsen for at offentlig kommunikasjon ikke kan brukes eller at det blir billigere å kjøre privat bil – f.eks. at flere kjører sammen. Den som av praktiske grunner velger å bruke egen bil får refundert reisegodtgjørelse for billigste reisemåte ved at redegjørelse for kostnadene til denne reisemåten vedlegges.

Det bes om en snarlig påmelding og senest 16. september 2016. Påmeldingen sendes: Kyrre@pf.no eller ppf@pf.no.

Mvh
Kyrre Stenbro