Innkalling til PPF Landsmøte 2023

Det innkalles til Landsmøte i Politiets Pensjonistforbund i tiden 6. – 8.6.2023 i Bodø, jf. vedtektenes § 7 1. avsnitt.  

Delegatene møter på Scandic Havet tirsdag 6.6. til registrering i tiden kl. 1000 – 1130. Lunsj serveres fra kl. 1130, og landsmøtets åpning er kl. 1230. Landsmøtet avsluttes etter lunsj torsdag 8.6. kl. 1300.

Lag og foreninger har rett til 1 – en representant for hvert påbegynt 100 registrerte betalende medlem i forbundet – jf. vedtektenes § 7, 1. avsnitt.

Representantene skal være utstyrt med fullmakt (se vedlagte blankett) underskrevet av to i styret (som selv ikke kan være representant på Landsmøte) til den lokale avdelingen. 

Frist for innsendelse av fullmakten settes til 17.3.2023 – jf. § 7, 1. avsnitt.