Invitasjon til lederseminar 24. – 26.4.2018

Lederseminaret vil derfor bli avholdt i tidsrommet 24.4 – 26.4.2018 på Quality Airport Hotell Gardermoen.

Besøksadressen til hotellet er; Lokevegen 7, 2067 Jessheim. Hotellet ligger ved motorveien Oslo/ Trondheim med avkjøringsrampe Jessheim Nord, og ses tydelig fra motorveien. Det går ”shuttlebuss” (S 22) fra flyplassen til hotellet og omvendt veldig ofte. Bussturen tar drøyt 10 minutter.

Formålet med samlingen er i første rekke erfaringsoverføring mellom lagene/foreningene, noe faglig påfyll og det sosiale fellesskapet. Programmet for samlingen vil komme i en egen ekspedisjon.

Lokale foreninger/-lag kan stille med leder, eller annet styremedlem dersom leder selv er forhindret fra å møte. I tillegg inviteres Kontrollnemda, leder av Hederstegnutvalget, leder av Valgkomiteen, leder av Politihistorisk Selskap og Redaktøren.

Forbundet betaler for reise og opphold etter reiseregning i h.h.t. vårt økonomireglement vedtatt i Landsmøtet 2017 – dvs. at reisen skal foretas, etter en totalvurdering, på den for PPF hurtigste og billigste måte. I tvilstilfeller tas det opp med Forbundskontoret om hvilken reisemåte som er hurtigst og billigst. Ved bruk av alternativt transportmiddel, der det skulle vært benyttet fly på samme reise, refunderes utgiftene som om fly skulle vært benyttet.

Flybilletter bør bestilles i god tid slik at billigst mulige billetter oppnås. Rabattordninger skal brukes i størst mulig utstrekning. For reisens del kan det opplyses at det er registrering tirsdag 24.4. fra kl 1030, og at programmet starter kl 1200. Seminaret avsluttes til lunsj kl 1200 torsdag 26.4.

Tillatelse til bruk av egen bil hvor det kreves kilometergodtgjørelse, må være innhentet og dokumentert og vedlegges reiseregningen. Innvilgelsen er avhengig av begrunnelsen for at offentlig kommunikasjon ikke kan brukes eller at det blir billigere å kjøre privat bil – f.eks. at flere kjører sammen. Den som av praktiske grunner velger å bruke egen bil får refundert reisegodtgjørelse for billigste reisemåte ved at redegjørelse for kostnadene til denne reisemåten vedlegges.

Det bes om en snarlig påmelding og senest 23.mars 2018. Påmeldingen sendes: eller

For Forbundsstyret,
Bjørn Egeli, leder