Julehilsen fra Forbundsstyret i PPF

Kjære medlemmer av PPF!

Politiets Pensjonistforbund har lagt bak seg et travelt år og et nytt år venter. Forbundsstyret arbeider med mange ting og de lokale lag- og foreninger er godt orientert om hva som rører seg i organisasjonen. Sentralt er sakene som skal fremmes i-, og forberedelsene til landsmøtet, adgangen til lokale politibygg og den testamentariske gaven fra Torolv Støyva. Forbundsstyret arbeider med disse og mange andre saker som på nytt vil aktualisere seg i 2023.

Viktig i PPF er Nettverket. Husk at Nettverket skal fungere også i jule- og nyttårshelgen, og du er selvsagt velkommen til å ta kontakt dersom du vil snakke med noen eller trenger kontakt – eller hjelp – der du bor. En kollega er aldri lenger unna enn en telefon.

Året 2023 byr på mange ting – bl.a. Landsmøtet som vil bli gjennomført i Bodø i begynnelsen av juni. Det er spennende, morsomt og givende fordi vi møtes og diskuterer felles arbeidsmål og meninger. Invitasjon til Landsmøtet er lagt ut på våre hjemmesider, og foreninger- og lag er invitert til å sende sine representanter. Følg med på lokallagsarbeidet. Det er der det foregår.

Endelig takk til hvert enkelt PPF-medlem. Vi nærmer oss nå

5 000 medlemmer. Det gjør oss «store og sterke» slik at vi kan fortsette kampen for norske politipensjonisters rett og rettigheter.

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

For Forbundsstyret

Bjørn Egeli, leder Magne Rustad, forbundssekretær

Bjørn Egeli og Magne Rustad ønsker god jul og godt nytt år på vegne av forbundsstyret i PPF.