Julehilsen fra lederen av Politiets Pensjonistnettverk

« Kom så kjøre vi sammen på kjelken min!»

Det lukter jul i huset. Smultringer og goro er stekt. Sylta er klar, og pinnekjøttet skal legges til vanning om ikke så lenge.

Nettverksarbeiderne har satset litt ekstra nå i denne mørketida – ei tid som kan være tung for mange av oss. Det er så viktig at vi viser omsorg. Det skal så lite til for å gjøre livet litt lysere for denne gruppen mennesker. Savn av nære slektninger og venner forsterkes gjerne i forbindelse med høgtider.

Tiden er nå inne for å takke for all omsorg og støtte dere har vist for våre medlemmer og andre i deres familier i året 2022.

Vi har alle ønsker om en noe roligere verden – krig og uro herjer for tiden, og uskyldige mennesker lider på grunn av at sterke personer utviser grov uforstand. Et felles ønske for det nye året må være at gode og fornuftige tanker og gjerninger overvinner ugjerningene.

Som kontaktperson for nettverket vårt i Forbundsstyret i PPF ønsker jeg dere en riktig God Jul og et Godt Nytt År. Måtte høgtida bli trygg og fredfull for oss alle.

Lykke til med fortsettelsen av det viktige og frivillige arbeidet i året som kommer. Håper at dere som deltok på Lillehammer nå har videreformidlet det viktigste fra disse motivasjons- og påfyllsdagene til   de som er med i de lokale nettverkene i egne Politidistrikt.

GOD JUL!

Hilsen Martha