Justismuseet innviet i flott anlegg på Kalvskinnet i Trondheim

Torsdag 18. november ble Justismuseets nye bygg på Kalvskinnet i Trondheim innviet. Museet består nå av to bygg – Slaveriet (Kriminalasylet) og Den militære sykehus – til sammen ca. 1 800 kvm. Det er en rimelig god flate å presentere justisforvaltningens historie på med tekst, bilder og gjenstander.

Det var statssekretær John-Erik Vika fra Justis- og beredskapsdepartementet som foretok den offisielle innvielsen. Blant talerne var også Norsk Politihistorisk Selskaps formann, Vidar Refvik, pluss flere andre som ville gratulere med dagen og ønske lykke til.

Justismuseet har ca. 30 000 gjenstander i sin samling. Alle er ikke utstilt på museet, men en del gjenstander har funnet sin plass i de rommelige museumslokalene og mer vil komme etter hvert som museet utvikler seg. Det er et nennsomt arbeid å sette opp et museum som arbeider for demokrati og demokratisk rettigheter og som vil vise mangfoldet i justisforvaltningen både innenfor politi, rettsvesen og fengselsarbeid.

Stammen i museet er det tidligere Politimuseet i Trondheim. Siden har bl.a. samlingene fra Politimuseet i Bergen og Politimuseet i Oslo kommet til, slik at mesteparten av det som finnes av museumsgjenstander er samlet i Justismuseet. Det som ikke er utstilt finnes i en forsvarlig, museal oppbevaringshall i Steinberget et steinkast fra museet på Kalvskinnet.

Styreleder ved museet, Magnar Skaret (som er tidligere formann i Norsk Politihistorisk Selskap) var et eneste stort smil under åpningen. Det ligger et enormt arbeid bak Justismuseet slik det fremstår i dag, og direktør Åshild Karevold og hennes dyktige medarbeidere har gjort en jobb det virkelig står respekt av.

Det skal ofte mer enn en interesse til for å bygge opp et museum. Museet har dedikerte medarbeidere som både evner, vil og kan. Vi tør derfor anbefale alle medlemmer av Politiets Pensjonistforbund og Norsk Politihistorisk Selskap om å avlegge Justismuseet et besøk. Noen byggearbeider i Slaveriet gjenstår – bl.a. holder Statsbygg på å sette inn en romslig heis – men våren 2022 skal alt være på plass slik at det kan bli en flott sommersesong på Kalvskinnet. Museets adresse er Kongens gate 93 – inngang fra Erling Skakkes gate. 

Slik så det ut da Justismuseet ble innviet – i midten statssekretær John-Erik Vika, t.v. ass. politidirektør Håkon Skulstad, t.h. direktør Åshild Karevold og styrets formann, politipensjoniot Magnar Skaret.
Justismuseets to bygninger t.h. ligger vakkert til på Kalvskinnet – det gamle Kriminalasylet (hvit bygning) og Det Militære Sykehus (grønn bygningen) – til sammen ca. 1 800 kvadratmeter.