Kandidater til PPFs Hederstegn

Politiets Pensjonistforbunds Hederstegn for fortjenstfullt virke i og for organisasjonen kan tildeles forbundsmedlemmer som har vist særlig stor aktivitet i og interesse for organisasjonsarbeidet, og som gjennom sitt organisasjonsforhold har oppnådd medlemmenes aktelse og tillit.

I særlige tilfelle kan Hederstegnet også tildeles personer som gjennom lengre tid eller ved enkelte anledninger har ytt organisasjonen store tjenester, og som ellers nyter almen tillit og respekt.

Forslag kan fremmes av lokallag/-foreninger og direktemedlemmer. De må være godt begrunnet og levert utvalget i god tid før Landsmøtet i 2025.

Forslag på kandidater sendes til Hederstegnutvalget ved e-post til h-antu@online.no – eller som brev til Harald Antun, Nattlandsfjellet 49, 5098 BERGEN.