Kåre Hauge vil gjerne spille på lag

Les hele artikkelen i Politipensjonisten 1-20 som nå er på vei til din postkasse

                             Tekst og foto: Jørn-Kr. Jørgensen

 

– Jeg har gjort hele min polititjeneste ved Rogaland politikammer i Sandnes fra 1967 til 2003. Foruten å være politimann i lokalsamfunnet har Kåre Hauge en svært aktiv  idrettskarriere bak seg.

 

Han har spilt på toppnivå i Stavanger Håndballklubb, fotball i klubben «Vidar» også i Stavanger. Der er han fortsatt aktiv, men enn på et noe roligere nivå. – Da jeg var ung og var aktiv spiller i «Vidar» hadde jeg ingen ringere enn politimannen Reidar Kvammen trener. Kvammen skrev boken «50. ganger på Norges landslag».

 

– I politiet har jeg hatt stor glede av idretten innen Norges Politiidrettsforbund (NPI) hvor jeg har spilt både håndball og fotball. Da jeg gikk på Politiskolen ble vi kretsmestere i 6. divisjon med OPIL.

 

– Jeg var aktiv i politilandslaget både i håndball og fotball. Etter en stund ble jeg seksjonsleder for «ball» i NPI. Her var også golf med – golf er også en «ball», og tennis i tillegg til håndball og fotball. Bjørn Enoksen og Tore Olseng var formenn i min tid.

 

DØDULYKKE PÅ FØRSTE SETT

Jeg kom til Rogaland politikammer i 1967. Vi holdt til i Langgata 96 midt i sentrum. – Jeg begynte som patruljerende konstabel, og på min første helgevakt hadde jeg en dødsulykke hvor to mennesker ble drept i trafikken. Da lurte jeg på om jeg hadde valgt riktig yrke, men jeg hadde gått inn i politiet og forble der.

 

MC-KRIMINALITET I SANDNES

– Men, sier Kåre Hauge, på 80-tallet kom MC-syklene for fullt og med dem MC-kriminaliteten. Det rammet Sandnes på den måten at MC-folket mer eller mindre overtok styringen av utelivet i byen. Når MC-medlemmene kom med sine sykkelvester, trakk det ordinære publikum seg unna. På den måten kontrollerte de mye og mangt – også annen kriminalitet, f.eks. narkotika.

 

ALTA-AKSJON OG JUSTITIA-SAK

– Så kom Alta-aksjonen i 1981. Jeg kjørte UP, og vi ble samlet sendt til Alta for å opprettholde ro og orden. Alta-aksjonen var til da en av Norges største politioperasjoner med svært mange tjenestemenn involvert.

 

NARKOTIKAGRUPPE I ROGALAND

– Noe senere ble det opprettet en egen narkotikagruppe ved Rogaland politikammer, og jeg ble satt som leder ev denne. En av de første sakene vi hadde var en hollender som kom med en Genever-flaske full av amfetamin med litt genever på toppen. Dette laget en spesiell klunkelyd. Akkurat det var litt morsomt, men saken var alvorlig nok. Hollenderen ble arrestert og pådømt.

 

POLITIFOLK I «ALLE» KOMMUNESTYRER

– Da det ble kommunevalg i 1995 ble det slik at alle som stod på listene – uansett parti – hvor det stod lensmann, politibetjent eller politiførstebetjent e.l. bak, føyk inn i kommunestyrene i Sandnes, Jæren, Stavanger og Egersund. Vi var ikke politiske genier, men vi hadde tillit i befolkningen.

 

– Ved valget i 2007 havnet jeg øverst på listen for Arbeiderpartiet i Sandnes og var deres ordførerkandidat.

 

I valgkampen gikk vi rundt i hus og leiligheter og delte ut roser – symbolet for Arbeiderpartiet. Et sted jeg kom ble døra åpnet. – Det er valg nå, sa jeg. – Sandnes Arbeiderparti vil gjerne gi deg en rose til minne om valget. Mannen svarte: den vil jeg ikke ha, og smalt igjen døra. Etter et øyeblikk ble døra revet opp igjen, og mannen sa: – I hvert fall faen ikke av deg!  – Så det var ikke alle steder vi var populære, humrer Kåre.

 

VARAORDFØRER PÅ HELTID

Høyre hadde styrt Sandnes kommune i mange, mange år. Etter valget ble det slik at at Høyre fortsatte med ordførervervet, mens jeg fikk varaordførervervet i 100 prosents stilling. Det var første gang varaordførervervet var en full stilling i Sandnes. Jeg satt en periode, men ble syk og valgte å ikke ta gjenvalg.

 

Da jeg hadde sluttet i politiet, ble det opprettet et rådgivningskontor for kriminalitetsofre. Der fikk jeg en 50 prosents stilling – og fungerte i den i noen år. Det var et nyttig, utviklende og viktig samarbeid mellom mennesker, og jeg fikk lov til å være med på å bety noe for noen.

 

VIL VÆRE LAGSPILLER

For meg har lagspillet alltid vært viktig, sier Kåre. – Enten det har vært som lagspiller i håndball, som fotballspiller, som politimann eller politiker. Vi har alle et forbedringspotensiale når det gjelder dette. Men for meg har det alltid vært viktig å være lagspiller. Det vil jeg anbefale alle å være med på.