Kriminalomsorg – noe for politipensjonister?

Vi ønsker å komme i kontakt med personer som kunne tenke seg å være frivillige i et nytt prosjekt i Kriminalomsorgen.  Vi ønsker oss frivillige i alle aldersgrupper og ser særlig verdien av å rekruttere mennesker med livserfaring. I den sammenheng håper vi dere kan være behjelpelig med å dele denne informasjonen med deres pensjonister?

Kort om prosjektet
Oslo friomsorgskontor har siden 2022 arbeidet med å utvikle et nytt prosjekt for å forebygge at domfelte dømt for seksuallovbrudd begår ny kriminalitet. Prosjektet er tilbakeføringsarbeid basert på frivillige i lokalsamfunnet, i første omgang Oslo omegn, som støtter domfelte ved løslatelse.

Circles of Support and Accountability (CoSA), er støttende nettverkssirkler for personer dømt for seksuallovbrudd. Vi ser etter frivillige som er over 21 år, og som har lyst til å bidra til å utvikle dette prosjektet som de første i Norge. Som frivillig vil en få muligheten til å bruke fritiden sin på noe samfunnsnyttig og sosialt, få økt kunnskap om tilbakeføringsarbeid og samtidig være med på å utvikle et fagfelt.

Hva du kan hjelpe oss med:

  *   Dele ut/videresende vedlagt flygeblad til potensielle frivillige.

  *   Orientere om vårt neste infomøte
Torsdag 28. september kl. 18:00 på Oslo friomsorgskontor, Mariboes gt. 13, sideinngang 5.etg.

Maren Riis og Katrine Fjørtoft
CoSA | Oslo friomsorgskontor
E: cosa@kriminalomsorg.no.