Kristiansundpolitimannen Gunnar Jørgensens dagbøker fra Stutthof mellom to permer – på engelsk

I disse dager foreligger boken «For Truth and Honor» ført i pennen av Tore Jørgensen som  løpet av en 10-årsperiode har skrevet ned sin fars, Kristiansundpolitimannen Gunnar Jørgensen, dagboksnotater fra konsentrasjonsleiren Stutthof utenfor Gdansk i Polen hvor 271 politifolk satt fengslet.

Boken – som er skrevet på engelsk for et internasjonalt publikum – er beregnet på den oppvoksende slekt og et helt nytt publikum. Tore Jørgensen har utført et imponerende flott arbeid som krevet både oppmerksomhet og respekt.

Boken inneholder ikke bare dagboken til faren, men også informasjon fra Stutthoverlevende og om Stutthofleiren generelt – og ikke minst om den svært vanskelige evakueringen hvor det holdt på å gå helt galt.

At en bok ny om de norske politifolkene i Stutthof – som kom hjem etter krigens slutt i 1945 – kommer ut i Canada i 2022 – forteller at det er interesse for denne episoden i krigshistorien. For norsk politi var det dramatisk – av 271 kolleger var det 13 som ikke overlevde. De er hedret med en minneplakett i Stutthof avduket av daværende ass. Politidirektør Vidar Refvik under en minnemarkering i leiren 25. april 2015.

Det er kommet flere bøker om Stutthof. Mest kjent er kanskje Olaf R. Walles bok «Norsk politi bak piggtråd» og Erik Dahlin, Jørn-Kr. Jørgensen og Per Ole Johansens bok «De trodde på en ny dag». Walles bok kom rett etter krigen, men ble i 2015 utgitt i en oversatt, polsk utgave.

Tore Jørgensen bor i British Columbia og har skrevet en bok som også bør få oppmerksomhet og leses i Norge. Den kan bestilles via amazon.com

«For Truth and Honor» heter dagbøkene til Kristiansundpolitimannen Gunnar Jørgensen – bildet –
transkribert og historisk utfylt av sønnen, Tore Jørgensen.