Landsmøtet 2021 er historie

PPFs Landsmøte 2021 er historie. Etter lang tid lykkes det delegater og andre å samles til spennende drøftelser og sosialt samvær rundt felles sak og ideer. Landsmøtet gjøre flere viktige vedtak – og handlingsplanen ble vedtatt.

Både vedtakene og handlingsplanen kan du lese mer om i Politipensjonistens julenummer som nå er i trykken og som i løpet av siste halvdel av november vil være i medlemmenes postkasser.

Politiets Pensjonistforbund har 41 lokale lag/foreninger. Det har vært en netto økning med 285 medlemmer i landsmøteperioden til ca. 4 635 medlemmer. De som blir pensjonister nå kommer fra kull fra Politihøgskolen med noe lavere elevtall; i tillegg blitt vanligere å stå noe lengre i den stillingen man innehar. Derfor er vi nå inne i en periode med tilsvarende svak medlemsvekst enn i de forutgående årene.

Andre sammenlignbare pensjonistorganisasjoner sliter med å beholde medlemmene, mens PPF øker. Det skal vi være fornøyd med – noe som skyldes PPFs samarbeid med PF om direkte overføring til PPF.

Eldste medlem er i skrivende stund 103 år. Vi har 198 medlemmer som er over 85 år. Det er skikkelig stas å ha så mange godt voksne medlemmer blant oss.

PPF tilstreber å holde medlemsregisteret oppdatert. Dette medfører en god del arbeid, men dette er noe som forbundet har prioritert også i denne landsmøteperioden. Medlems-registeret benyttes til årlig søknad om støtte, av PF-forsikring og ved distribusjon av Politipensjonisten og Politiforum. Vi har årlige oppdateringer av kunderegisteret som er en del av medlemsregisteret og som omhandler eksterne mottakere. Samarbeidet mellom det lokale og det sentrale ledd er avgjørende for å ha et medlemsregister som til enhver tid er korrekt.

Landsmøtet 2021 er definitivt over. Nå skal vedtakene settes ut i live og handlingsplanen etterleves. Det er vår store utfordring i resten av 2021 og 2022 og 2023.

PPF Landsmøtet 2021 er definitivt over. Nå skal vedtakene settes ut i live og handlingsplanen etterleves.