Landsmøtedokumenter på hjemmesiden – politipensjonisten.no

En rekke Landsmøtedokumenter er nå lagt ut på vårt hjemmeside under punktet «Om oss» – og helt nederst «LM 2023».

Les dokumentene og følg med. Flere dokumenter vil bli lagt ut etterhvert.