Landsmøtet 2023 i Bodø

Politiets Pensjonistforbunds landsmøte 2023 blir i Bodø – en spennende by med mange tilbud enten man er ung eller eldre. Tidspunktet er 6.-8. juni.

Arbeidet med landsmøtet pågår nå og det legges opp til forberedende møter i Bodø mellom lokallaget og representanter for forbundsstyret.

PPFs vedtekter sier skal innkallingen skal sendes ut senest 6 måneder før landsmøte skal holdes. Forslag til saker senest forbundsstyret senest 3 måned før landsmøte holdes.

Forbundskontoret sender ut sakspapirene for landsmøte til lokallagene senest halvannen måned før landsmøte holdes.

Saker og ting er i rute, og det er bare å glede seg til å møtes i Bodø.

Bodø er PPFs landsmøteby sommeren 2023.