Ledersamling i PPF i 2024

Et av kulepunktene i PPFs handlingsplan er at «PPF skal videre arbeide for; i året mellom landsmøtene, å arrangere en fagkonferanse for lokallagslederne». 

Styret har vurdert hvor samlingen skal holdes og eventuelle temaer som vi bør sette søkelys på̊ under samlingen. Det ble vurdert om den pågående saken i Agder som gjelder Nettverket også̊ skal være et punkt som det vil være riktig å ta opp her, jf. innspillene som kom da saken ble løftet inn i landsmøtet i Bodø i sommer. 

Styret har vedtatt å gjennomføre ledersamlingen i tidsrommet 16.-18.4.2024 i Oslo-området. Det jobbes videre med program, hvor lokallagene/foreningene vil bli oppfordret til å komme med innspill angående tema.