Lederseminaret – Utlegg

Til de som har bestilt reise i forbindelse med Lederseminaret;

– avbestille reiser hvor det er mulig eller som refunderes

– reiser som ikke refunderes forsøkes flyttet til ny dato for Lederseminaret som blir på samme sted i tidsrommet onsdag 30.9. til fredag 2.10.20.

– utlegg i forbindelse med avbestilling eller flytting av reise sendes til kasserer på epost; per.strand@ntebb.no