Marsutgaven av «Historieglimt» fra Norsk Politihistorisk Selskap

Verden ruller videre, og her linken til marsutgaven av «Historeglimt» fra Norsk Politihistorisk Selskap som er en av PPFs samarbeidsorganisasjoner.

Mange av PPFs medlemmer er også med i Norsk Politihistorisk Selskap, men det er plass til mange flere – både enkeltpersoner og lag.